Αλάτι για αποσκληρυντές νερού υψηλής καθαρότητας και ποιότητας.

Αλάτι και ταμπλέτα αλατιού κατάλληλα για όλους τους τύπους αποσκληρυντών, που προσφέρουν μέγιστη απόδοση του συστήματος κατά την την αναγέννηση της ρητίνης χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στον κάδο άλμης. Oι ταμπλέτες αλατιού είναι  παρασκευασμένες από ανακρυσταλλωμένο αλάτι υψηλής καθαρότητας , χαμηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο και ασβέστιο, και εγγυώνται ποσοστό χλωριούχου νατρίου ανώτερο του 99,9%.