Χρονομετρικοί Αποσκληρυντές νερου Pentair

Αυτόματοι Χρονομετρικοί αποσκληρυντές νερού, με 25,50 & 75 λίτρα ρητίνης και valve 255/740 Pentair