Απολύμανση νερού - veluda.com

Απολύμανση νερού

Το νερό που προορίζεται να καταναλωθεί από ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει οπωσδήποτε να έχει απολυμανθεί για να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς για την υγεία μικροοργανισμούς τους λεγόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτοί είναι βακτήρια , μικρόβια , μύκητες, ιοί, μούχλα, πρωτόζωα κα .Τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η απολύμανση νερού είναι, το δίκτυο του πόσιμου νερού, στις δεξαμενές τις πισίνες, τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών κ.α. Σε όλα τα παραπάνω πεδία απαιτείται να λαμβάνονται μέτρα και να χρησιμοποιούνται μέθοδοι απολύμανσης νερού για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι το νερό είναι το πιο ζωτικό αγαθό για τον άνθρωπο αλλά και το πιο ευαίσθητο στη μόλυνση.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι απολύμανσης του νερού και καταπολέμησης των μικροβίων που χρησιμοποιούνται σήμερα και που είτε λειτουργούν ως αυτοτελείς είτε συνδυάζονται με άλλες. Μερικές από αυτές είναι:

  • Με φίλτρα Ultra-filtration
  • Δοσολόγηση με Διοξείδιο του Χλωρίου
  • Δοσολόγηση με Χλώριο
  • Με υπεριώδη ακτινοβολία (UV Lamp)

Η εταιρεία Veluda σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως διαθέτει μια μεγάλη και ασφαλή γκάμα προϊόντων απολύμανσης νερού. Επικοινωνήστε με το εξιδεικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας να δώσουμε άμεση λύση στο πρόβλημα σας.