Αντίστροφη Όσμωση Θαλασσινού νερού

Συστήματα αντίστροφης όσμωσης για θαλασσινό νερό με παραγωγή  150,250 και 350 lt/h .

Η αντίστροφη όσμωση θαλασσινού νερού μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε καθαρό πόσιμο νερό. Τα ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) που μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα αφαλάτωσης είναι από 7.000 ως 45.000 mg/lt και παράγουν πόσιμο νερό μέγιστης περιεκτικότητας 500 mg/lt.Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης V.SW της εταιρείας VELUDA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και επιπέδου θορύβου. Είναι κατάλληλα για χαμηλές και μέσες παροχές θαλασσινού νερου.

Τα συγκεκριμένα συστήματα προσφέρουν χημική και μικροβιολογική επεξεργασία νερού, με μείωση των αλάτων κατά 90-95% και παράγουν νερό υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από βακτήρια, ιούς και πυρογόνα. Στον βασικό εξοπλισμό των συσκευών V.SW συμπεριλαμβάνεται μία αντλία υψηλής πίεσης κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Τα υλικά κατασκευής είναι επιλεγμένα για θαλασσινό νερό, είναι εγγυημένα για μακροχρόνια χρήση με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα  που χρησιμοποιούνται στα συστήματα V.SW είναι υψηλής ποιότηταςανθεκτικά στη διάβρωση και κατάλληλα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, τα συστήματα αυτά περιέχουν διακόπτες πίεσης, μετρητές αγωγιμότητας του νερού, ροόμετρα , βαλβίδες ρύθμισης και μετρητές πίεσης.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA